After Sunset

When the sun goes down, it is time to get a glass of good wine, taking a deep breath of fresh air, or just unwinding after a bustling day. It is time for her to listen better to her true self, enjoying the best from her inner self. She understands who she is; she knows what she wants and how she gets the best of her beauty. It can be chic yet sexy, strong yet unpredictable. Whoever she is, she is always her own flame with her own inner power, containing endless stories to tell. It is her classy way to be herself...


Sau mỗi ngày dài năng động, nàng là ai dưới lớp váy lụa là…Sau ánh hoàng hôn là lúc nàng thả mình lắng nghe điều khao khát thực sự nhất về bản thân, tận hưởng điều đáng tự hào về chính mình. Nàng hiểu mình là ai, mình muốn gì và làm thế nào để chạm đến và nhận ra hình ảnh đẹp nhất của chính mình. Nàng có thể đỏng đảnh cá tính nhưng cũng rất gợi cảm, mạnh mẽ nhưng cũng khó đoán. Bất kể nàng là ai, ngọn lửa đam mê khó bị dập tắt. Dưới lớp váy lụa là, chứa đựng những câu chuyện miên man bất tận. Là cách nàng sẽ kể với ngọn lửa bền bỉ và một tinh thần tao nhã..