Beautiful Inside Out

We all are the present of nature. Woman body is naturally an art, reflecting the nuances of life angles and experience overtime…

All comparisons are inadequate and unequal. No one has the right to judge others’ bodies. So we don’t have to convince illusions, we don’t have to run after images which are not truly us…

The best way to cherish our nature present is to stay comfortable in our perfect imperfection. Let’s live in the positive vibes with our cheers, inner strength and humor.

Keep our minds sensible, keep our lives worthy…

 

Mỗi chúng ta sinh ra là món quà từ thiên nhiên.  Hình thể phụ nữ thiên bẩm đã là một tác phẩm nghệ thuật, phản ánh sắc thái chân thật của cuộc sống và trải nghiệm của họ qua thời gian...

Mọi so sánh đều không thỏa đáng và công bằng.  Không ai có quyền đánh giá hình thể thuộc sở hữu người khác.  Vì thế chúng ta không cần phải tin theo những ảo ảnh, theo đuổi những hình ảnh không thực sự thuộc về mình...

Tốt nhất là yêu quý món quà này từ thiên nhiên, tự tin với những điểm chưa hoàn hảo của hình thể và tận hưởng cuộc sống tích cực với những niềm vui, sức mạnh nội tại và những điều hóm hỉnh...