Living in Balance

In chaos... Perhaps just don't need to think too much. Perhaps just let ourselves feel it slipping by instead. It's more important to observe the movement of emotions, the movement of body, of every breath, of our hearts beating... A pause to feel our inner self, finding balance from within. A pause to feel the beauty of life is always there. When we are in balance, it is when we shine the most from our true self and beauty, it is when our mindfulness and pure heart give us the most honest choices... Stay with balance, stay with our true self!


Khi hoang mang hay hỗn loạn…có lẽ đừng nên nghĩ về nó, có lẽ cứ thả lỏng và cảm nhận nó. Quan trọng là ta cảm nhận được chuyển động của xúc cảm, của cơ thể, của từng hơi thở và nhịp đập con tim… Một khoảng lặng để cảm nhận cảm xúc của chính mình, tìm lại sự cân bằng và bình an từ bên trong. Một khoảng lặng để cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống vẫn luôn hiện hữu. Khi chúng ta cân bằng là lúc chúng ta tỏa sáng và đẹp nhất tự trong tâm, là lúc mọi sự lựa chọn của chúng ta là thành thật nhất đến từ tinh thần và con tim…